1° στάδιοΕπιλογήκαταστήματος

1° στάδιο
Επιλογή
καταστήματος

Η ομάδα ανάπτυξης της O-morfia Cosmetics βοηθάει στη σωστή επιλογή του σημείου που θα ανοίξει το κατάστημα, αναλαμβάνει εξολοκλήρου τον σχεδιασμό του καταστήματος αλλά και την αναζήτηση και εκπαίδευση του προσωπικού που θα επιλεχθεί.